Σας παρουσιάζουμε επιλεγμένα βιβλία σχετικά με την ιστορία και τις παραδόσεις του χωριού μας:

 Σύλλογος_Βελημαχιτών_Μητρώο_Μελών

Στην έκδοση «Μητρώο των απανταχού Βελημαχιτών, 2008», παρουσιάζονται: ιστορική αναφορά στην Επανάσταση του 1821, διάφορα δημογραφικά στοιχεία για το Βελημάχι και την ευρύτερη περιοχή και το μητρώο μελών του Συλλόγου με δνσεις και τηλέφωνα. Πρόκειται για περιοδικές εκδόσεις του Συλλόγου Βελημαχιτών, με προηγούμενη την έκδοση 2002, όπου εκτός από το τρέχον ημερολόγιο και τα μέλη του συλλόγου, περιέχονται ιστορικές αναφορές από την αρχαιότητα, λαογραφικές καταγραφές, ήθη και έθιμα για το χωριό μας, με επιμέλεια του στατιστικού καθηγητή μαθηματικών Κων.Β.Θωμά με καταγωγή από το Βελημάχι.

 

Curves_1

Βελημάχι -Γ.Χριστόπουλος

Στο βιβλίο «το Βελημάχι Αρκαδίας, 2014», παρουσιάζονται στοιχεία ιστορικά για την Αρκαδία γενικότερα, για την ιστορία της Γορτυνίας και για το Βελημάχι ειδικότερα, με έμφαση στις διοικητικές ονομασίες, όρια, γεωγραφία κλπ. Επιπλέον παρουσιάζονται δημογραφικά στοιχεία και απογραφές κατοίκων, ιστορίες για τις κοινότητες κατά την Τουρκοκρατία, καθώς και στοιχεία λαϊκού πολιτισμού με τα έθιμα των οικογενειών στις περιόδους των εορτών, των κυριότερων εργασιών των κατοίκων, οι ασχολίες τους, τα δημοτικά τραγούδια τους κλπ. Γίνεται καταγραφή των αγωνιστών και πεσόντων Βελημαχιτών στους πολέμους, αναφορά στα οικογενειακά επώνυμα, σε ναούς, σχολεία και υπηρεσίες του χωριού μας. Ένα πλήθος από στοιχεία που είναι μία αξιέπαινη συγγραφή του φιλόλογου καθηγητή Γιωργ.Χριστόπουλου, από την Απόσκια Βελημαχίου.