Σύλλογος Βελημαχιτών Αρκαδίας

Βελιμάχι ΓορτυνίαςΤο πρώτο σωματείο στο χωριό μας ιδρύθηκε το 1953 με έδρα την Αθήνα με την επωνυμία: «Αδελφότης των απανταχού Βελημαχιτών». Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε το 1973 και το 1981, ώστε η σημερινή επωνυμία να είναι: «Σύλλογος Βελημαχιτών Αρκαδίας».

Το ισχύον καταστατικό είναι σε ισχύ από 6 Δεκεμβρίου 1981 και είναι διαθέσιμο στα μέλη του συλλόγου μας.

Η σφραγίδα του συλλόγου επίσης περιέχει κυκλικά το όνομα και την εικόνα της Αγίας Παρασκευής, δείχνοντας την επίσημη εορτή της Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου), καθώς και την έδρα και το χρόνο καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αθήναι, 1954.

Βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών, η καλλιέργεια των σχέσεων με ηθική, υλική, πνευματική και πολιτιστική προαγωγή τους, η παροχή βοήθειας στους πάσχοντες, η παραγωγή διάφορων έργων εξωραϊσμού στο χωριό με σκοπό την ανάπτυξη, πρόοδο, ευημερία και πνευματική προαγωγή των κατοίκων της Κοινότητας Βελημαχίου.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό (καταχωρημένο στην Περιφέρεια Αττικής με αρ.φακ. 289), υπάρχουν υποχρεώσεις των μελών του συλλόγου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να συνεχίζεται το έργο του με την μικρή οικονομική συνεισφορά όλων.

Η επιλογή των μελών του ΔΣ είναι μία εθελοντική επιστράτευση για να βοηθήσουμε στο χωριό μας εκείνους που μένουν και κρατάνε ζωντανές τις αναμνήσεις. Για την επικοινωνία, την αλληλεγγύη, τον πολιτισμό και την πρόοδο των συμπατριωτών μας καλούμαστε να συμμετέχουμε ενεργά στο σύλλογο.

Οι Πρόεδροι που εκλέχθηκαν στο ΔΣ από το 1953 αναφέρονται παρακάτω, όπως και το έτος αρχής της θητείας (συνήθως διετίας) που διετέλεσαν, ως ένδειξη τιμής στην προσφορά τους:

Ανδρέας Αθ. Αποσκίτης   1953,

Χρήστος Καραλής   1955,

Νικόλαος Αποσκίτης   1957-60,

Θεμιστοκλής Καββασιάδης   1960,

Φίλιππας Αποσκίτης   1972, 1976, 1978, 1990-93,

Ηλίας Κυριακόπουλος   1974,

Γεώργιος Θωμάς   1980, 1982,

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος   1984,

Κων/νος Χριστόπουλος   1986, 1988,

Βασίλης Παπαναστασόπουλος   1993,

Νίκη Χριστοδούλου   1995, 1997,

Θεόδωρος Ροκανάς   1999, 2001,

Αργύρης Αγγελόπουλος   2003,

Βασίλειος Θωμάς   2005, 2007,

Νικόλαος Χριστόπουλος   2009, 2011, 2013,

Κωνσταντίνος Βασ. Θωμάς   2015, 2017, 2019-22,

Νικόλαος Ξουρής   2022

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ συνεισφέρουν αρκετά στην πραγματοποίηση του έργου του συλλόγου, είναι αξιέπαινοι για την προσφορά τους και πολλοί έχουν βραβευθεί γι’ αυτή την προσφορά σε προηγούμενες εκδηλώσεις του ΔΣ. Δεν αναφέρονται όμως τα ονόματά τους εδώ για λόγους οικονομίας, αλλά στα βιβλία που τηρούνται στο σύλλογο και τυπωμένα στο μητρώο μελών υπάρχουν τα ονόματά τους.

Η σύσταση του ΔΣ για την περίοδο από το 2022:

Πρόεδρος: Νικόλαος Χρ. Ξουρής

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σταθόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Βασιλική (Βίκυ) Κρεμμύδα

Ταμίας: Γεώργιος Ανδ. Κυριακόπουλος

Μέλη: Κώστας Δασκαλόπουλος, Κώστας Σταθόπουλος, Νίκος Χριστόπουλος, Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος, Μιχάλης Δασκαλόπουλος.